wijziging verkeerssituatie sporthal Dilsen

Vanaf vrijdag 5 augustus 2016 zal de aannemer starten met de werken aan het kruispunt Borreshoefstraat x Spileind (aan ’t Kadeeke). Dit kruispunt wordt afgesloten voor het doorgaande verkeer. Vanaf 16 augustus start een andere aannemer met de werken aan het kruispunt Vlessersweg x Schoolstraat (Frituur Suzy). Hierdoor zal ook het gemotoriseerd verkeer niet door kunnen. (Er werd gekozen voor twee verschillende aannemers om zo de hinder en de werktijd zo veel mogelijk te beperken.) De werken moeten uiterlijk 31 augustus 2016 afgerond zijn, maar we hopen natuurlijk dat dit eerder kan.

Als alternatief wordt er een omleiding voorzien richting Bibliotheek, ’t Kadeeke, sporthal,… via Spileind t.o.v. het Administratief Centrum (Europalaan). Het eenrichtingsverkeer wordt hier tijdelijk opgeheven, waardoor men dus vanaf 5/8 al via de Europalaan Spileind kan inrijden om naar de Sporthal eo. kan rijden. De parking aan de sporthal is nog niet opengesteld. Bezoekers van de sporthal kunnen dan ook best aan de grindparking aan de Europalaan parkeren en te voet verder gaan.