Bestuur

Guy Hoeven

Contacten sportraad en de stad, organisatie tornooien / eetdag

René Goffinghs

Boekhouding, inschrijvingen nieuwe leden, controle shuttles, contacten bond

Kevin Weijtjens

Jeugdcoördinator, verantwoordelijke organisatie toernooien
 jeugd@dibad.be

Marie-Laure Brimbois

Verantwoordelijke competitie

competitie@dibad.be

Tim Moonen

Boekhouding, verzekeringen, aangifte ongeval

Didier Crijns

Verantwoordelijke sponsoring, organisatie activiteiten