Bestuur & vrijwilligers

Guy Hoeven
Bestuurslid

Contacten sportraad en de stad, organisatie tornooien / eetdag

René Goffinghs
Bestuurslid

Boekhouding, inschrijvingen nieuwe leden, controle shuttles, contacten bond

Kevin Weijtjens
Bestuurslid

Jeugdcoördinator, verantwoordelijke organisatie toernooien
 jeugd@dibad.be

Marie-Laure Brimbois
Bestuurslid

Verantwoordelijke competitie

competitie@dibad.be

Tim Moonen
Bestuurslid

Boekhouding, verzekeringen, aangifte ongeval

Didier Crijns
Bestuurslid

Verantwoordelijke sponsoring, organisatie activiteiten

Stefan Indemans
Vrijwilliger

Beheer shuttles, hulp activiteiten

Bert Moors
Vrijwilliger

Organisatie eetdag, hulp activiteiten

Bart Hanoulle
Vrijwilliger

Begeleiding vzw structuur, hulp activiteiten