Carnavalvakantie

Tijdens de carnavalvakantie nemen onze trainers ook een weekje verlof! 😉

Concreet wil dat zeggen dat er op woensdag en vrijdag geen jeugdtraining zal zijn. Op vrijdag is iedereen natuurlijk welkom om tussen 17u30 en 19u30 deel te nemen aan het vrij spel (zonder trainers)!

Fijne vakantie!!